Who's Sioned?

Mae Sioned yn ferch ifanc o Ddyffryn Conwy, ar ôl graddio mi roedd wedi mynd allan i'r byd 'go-iawn' hefo swydd yn trefnu digwyddiadau. Ar ôl bron i dair blynedd yno penderfynodd fynd ar liwt ei hun i ddechrau busnes newydd.
Ers erioed roedd ganddi law at wneud pethau hefo'i dwylo boed hyn yn gwinio, paentio, crosio a nyddu ond i enwi ychydig o bethau mai wedi troi ei llaw at.
"Jack of all trades, master of none"

Felly dyma ddechrau Siop Sioned, siop sydd yn gwerthu anrhegion unigryw, crefftau ac eitemau moethus. Gan fod y siop wedi cael ei chartrefu yn dref farchnad Llanrwst roedd y pwyslais ar eitemau Cymreig, Cymraeg sydd wedi cael ei wneud yng Nghymru yn rhywbeth pwysig a oedd rhaid selio'r siop arno. Wrth ddechrau hefo 10 cyflenwyr brwdfrydig mae hyd at 23 erbyn hyn. Ym mis Ebrill 2019 bydd y siop yn dair oed a gobeithiaf bydd pawb yn dal i siopa yn Siop Sioned

=====
Sioned is a young woman from the Conwy Valley, after graduating she had gone out to the 'real world' with a job organizing events. After almost three years there she decided to go for it and start a new business.
Since she has been making things with her hands all her life, whether it needle work, painting, crochet and spinning but to name a few things she had turned her hand to.
"Jack of all trades, master of none"

So here's the start of Siop Sioned, a shop that sells unique gifts, crafts and luxury items. As the shop is located in the market town of Llanrwst the emphasis on Welsh, Welsh-made items in Wales was something important that the shop is based on this. Starting with 10 enthusiastic suppliers there are now up to 23. In April 2019 the shop will be three and I hope everyone will continue to shop at Siop Sioned.

This is Sioned!

Absolutely love this shop, Always a lovely welcome and helpful staff and amazing unique gifts, highly recommend a visit, I can always find something extra special here, Caru pethau lleol ag arbennig iawn yn y Siop.

Facebook

My favourite place for one of a kind gifts and beautiful shabby chic furniture. So many quirky handmade gifts - I literally bought all my Christmas presents here last year and I honestly get my husband to slow down the car when we’re passing so I can drool over the window displays.

Google

Visited your lovely shop today and brought one amazing blanket !!! Heres a couple of pictures. Really cosy just right in our caravan tonight. We will pop in again before we go home

Lynda

Lle fantastic I Cael anrhegion I teulu a ffrindiau, a ma yno croeso cynnes bob tro yno.

Caryl

Wedi piciad mewn i’r siop heddiw gyda Mam ar ferch. Y tair ohona ni di gwirioni gyda’r siop. Fydda ni’n nol yn bendant

Sian, Facebook